Praktijk voor diagnostiek en behandeling van logopedische stoornissen

SPECIALISATIES

– Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen, articulatiestoornissen, professioneel stemgebruik en presentatietechnieken bij beroepssprekers.
– Diagnostiek en behandeling van neurogene communicatiestoornissen.
– OMFT – Oromyofunctionele therapie

PROBLEMATIEKEN

STEM
 • Diagnostiek en behandeling van stemstoornissen
 • Behandeling van cliënten met laryngectomie
 • Transgender stem- en spraaktraining
 • Stemcoaching – stemtraining – presentatietechnieken
UITSPRAAK – ARTICULATIE
 • Articulatiestoornis
 • Articulatie optimaliseren – dictie
ORO-MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN
NEUROGENE COMMUNICATIESTOORNISSEN
 • Afasie – taal
 • Dysartrie – spraak
 • Spraakapraxie – programmatie van de spieren
 • Cognitieve moeilijkheden
Dysfagie
 • Slikstoornissen
LEERPROBLEMEn
 • Lezen – dyslexie
 • Spelling – dysorthografie
 • Rekenen – dyscalculie
TAAL

TERUGBETALING

In de praktijk hanteren wij de tarieven zoals voorgesteld door de beroepsvereniging VVL.

Patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming
HonorariumTerugbetalingRemgeld
Aanvangsbilan (opstart) (30 minuten)€43,13€29€14,13
Evolutiebilan (verlenging)€71,08€40,50€30,58
Therapie (30 minuten)€35,20€25,36€9,84
Therapie (60 minuten)€70,69€50,98€19,71
Patiënten met verhoogde tegemoetkoming
HonorariumTerugbetalingRemgeld
Aanvangsbilan (opstart) (30 minuten)€34,28€31,28€3,00
Evolutiebilan (verlenging)€48,86€44,36€4,50
Therapie (30 minuten)€29,28€27,28€2,00
Therapie (60 minuten)€58,81€54,31€4,50

Voor huisbezoeken wordt een bijkomende verplaatsingskost aangerekend om de vervoerskosten te dekken. Daarnaast ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Dit is een erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.